Spare part

Strainer ใช้ในระบบประปากรองน้ำ ถังกรองทราย เรซิน คาร์บอน หัวกรองน้ำเอบีเอส ทนความร้อน, ป้องกันการกัดกร่อนจากกรด และแอลกอฮอล์

Visitors: 46,679